spektrum ošetřovaných diagnóz

Od zahájení provozu nás vyhledávají  zejména klienti s následujícími diagnózami a problémy:

 • Stavy po ASK plastikách  LCA gen. (BTB  i  ST G technikou) 
 • Stavy po suturách kolaterálních vazů kolene
 • Konzervativně léčené instability kolenního kloubu, stavy před plánovanou plastikou LCA v mezidobí
 • Stavy po operačním řešení chondrálních defektů a jiných poruch femoropatellárního kloubu
 • Stavy po parciálních, nebo totálních meniscectomiích a suturách menisků
 • Pokročilé artrózy, kyčelního a kolenního kloubu před plánovanou implantací TEP, k předoperační edukaci a LTV
 • Stavy po alloplastikách velkých kloubů
 • Chronické capsulitidy  a IS syndrom ramenního kloubu
 • Stavy po stabilizaci  ramenního kloubu (Bankart, Capsullar shift...aj.)
 • AC nestability a luxace, stavy po operačním řešení
 • Konzervativně léčené instability GH skloubení, nebo před plánovanou operací
 • Stavy po rekonstrukcích, suturách a revizích rotátorové manžety GH kloubu
 • Stavy po zákrocích v subakromiálním prostoru při Impingement sy
 • Stavy po reinzerci, nebo tenodéze šlachy m. biceps brachialis (pro SLAP apod.)
 • Stavy po operačním řešení defektů a poranění Achillovy šlachy
 • Stavy po korekčních osteotomiích na skeletu nohy
 • Stavy po ASK, mini Open i Open operacích hlezenného kloubu
 • Bolestivé afekce úponů exponovaných šlach u sportovců a rizikově zatížených pracujících osob
 • Epikondylalgie loketního kloubu EEH, EIH
 • Dekompenzovaná skoliosa při abreviaci DK u dítěte, nebo adolescenta
 • Stavy po neurochirurgických a spondylochirurgických operacích na páteři
 • Stavy po osteosyntézách skeletu (operačně řešené zlomeniny...apod.)
 • Stavy po distorzích, kontuzích a jiných poraněních velkých kloubů, obvykle bez poruchy integrity skeletu
 • Stavy po sejmutí fixace konzervativně léčených  zlomenin   
 • Periferní parézy nervů končetin i n. facialis

                                                                                            ... a jiné

< zpátky

Menu v hlavičce stránek


Statistika návštěvnosti stránek

 • online návštěvníků:
 • celkem návštěvníků:

Specializovaná zdravotní péče v oborech:

fyzioterapie ortopedie

Patička a copyright