reBalance FYZIOTERAPIE (odbornost 902 / IČZ 52 722 000)

Profil pracoviště

Provoz specializovaného pracoviště byl zahájen rozhodnutím KÚ  v Ústí nad Labem o registraci NZZ dne 1. 3.  2008.
Od roku 2008 dosud máme oboustranně velmi korektní smluvní vztahy se ZP: ZPMV ČR, ČPZP, VoZP ČR, OZP, ZP-MA.
V létě 2012 jsme navázali smluvní vztahy také se ZP: RBP a ZP Škoda, od října 2012 i s VZP.

NZZ je zcela nové, vybudované náročnou rekonstrukcí prostor o původní rozloze asi 100m2.
Nachází se v centru města Chomutov, v domě původní staré zástavby.
Je dobře dostupné prostředky městské hromadné dopravy, sousedí s velkým veřejným parkovištěm a disponuje bezbariérovým přístupem.
Pro klienty byl vybudován také výtah, který je bezpečně dopraví přímo do čekárny NZZ a neslouží jinému účelu.
Pečlivou rekonstrukcí, vedenou přesně na míru záměru - vybudovat specializované fyzioterapeutické pracoviště - bylo dosaženo důstojného, komfortního prostředí pro klienty i personál.

V červnu 2011 bylo naše pracoviště opět rekonstruováno, tak, aby lépe vyhovovalo současnému trendu stoupajících nároků moderní medicíny na progresi a agresivitu vedení fyzioterapie u poúrazových a pooperačních stavů... A v neposlední řadě aby splňovalo specifické nároky na péči o zraněné profesionální a výkonnostní  sportovce.
Ke stávajícím prostorám ambulance jsme připojili dalších cca 80m2, což nám umožnilo získat prostornou, dobře vybavenou tělocvičnu. Pracoviště jsme vybavili  novými pomůckami a trenažery ke kinezioterapii
(např. běžeckým pásem, veslařským trenažerem... aj.).

Interiér NZZ nyní tvoří dvě  nezávislé ambulance (každá cca 30m2) a tělocvična (cca 40m2)  na temperovaných podlahách,  další menší cvičebna, zázemní místnost  personálu s kuchyňkou, WC, koupelna se sprchou, čekárna a šatna klientů.                                                                                                                                             

Fyzioterapii v našem NZZ vyhledávají zejména aktivní lidé v produktivním věku, sportovci a nezřídka také příslušníci ozbrojených sil, policisté, hasiči a další klienti s vysokými nároky na fyzické zdraví…
Často k nám dojíždí z bydliště vzdáleného desítky kilometrů. Všichni tito klienti mají zvýšené požadavky na kvalitu a progresivitu terapie, chtějí svůj čas, věnovaný léčbě „vytěžit“ v maximální možné míře.


Naše pracoviště vytváří v úzké spolupráci s klubovým lékařem MUDr. Petrem Šizlingem
trvalé zázemí pro zdravotní péči o sportovce:

    hokejisty HC Piráti Chomutov         a         fotbalisty FC Chomutov

                                               


Kvalitní a kompletní péči však rádi poskytneme všem klientům po úrazech
a operacích pohybového aparátu, kteří se na nás obrátí    :-))
.

Priority projektu Fyzioterapie v NZZ reBalance:

 1. Specializovaná fyzioterapie  po úrazech a operacích pohybového aparátu, komplexní péče od časného pooperačního (nebo postfixačního) stadia, až do lékařem konstatované stabilizace  stavu….Včetně vyžádané předoperační péče,
  či edukace k operačnímu výkonu.
 2. Převažující indikace péče od specialistů (více než 90%), zařazení k terapii bez odkladu (maximálně do 7 dnů).
 3. Vedení terapie ve vysoce efektivním fyzioterapeutickém konceptu PNF (Proprioceptivní neurosvalová facilitace).
 4. Efektivní fyzioterapeutické postupy, směřující bez prodlev k požadované úrovni funkčního stavu, v nejlepší dosažitelné kvalitě.
  Využití nejnovějších metodik a poznatků v oboru.
  Kompletní vybavení pro terapii.
 5. Zodpovědné individuální vedení terapie, ve snaze  minimalizovat riziko vzniku - či přetrvání reziduálních deficitů funkce.
  Méně klientů…více času  pro terapii, více kvality a profesionality.
  Přísně individuální přístup ke klientovi…provoz do večerních hodin, flexibilní objednávání návštěv.
 6. Kvalitní edukace klienta v jeho možnostech aktivní podpory léčebného režimu, sekundární prevence.
  Preventivní programy  pro sportovce a chronicky zatížené osoby (za přímou úhradu).
 7. Kontinuální zvyšování kvalifikace personálu, cílené na specializovanou problematiku.
  Organizování vlastních vzdělávacích akcí pro fyzioterapeuty na aktuální a přínosná témata.
  Smluvní pracoviště studentů VŠ oboru FYZIOTERAPIE ( od června 2008 ).
 8. Úzká spolupráce a živá komunikace s ošetřujícím lékařem-operatérem, konzultace terapeutických možností a progrese postupů.
 9. Spolupráce s UNIFY ČR, dodržování etického kodexu fyzioterapeuta a práv klienta - pacienta. Vedení terapie v souladu s doporučenými standardy fyzioterapie, vč. standardu vedení fyzioterapeutické dokumentace.
< zpátky

Menu v hlavičce stránek


Statistika návštěvnosti stránek

 • online návštěvníků:
 • celkem návštěvníků:

Specializovaná zdravotní péče v oborech:

fyzioterapie ortopedie

Patička a copyright