přístrojové vybavení pro fyzikální terapii:

STORZ MASTERPULS MP100

Přístroj k aplikaci RSWT – terapie radiální rázovou vlnou.
Principem této poměrně agresivní fyzikální metody je přístrojem vytvářená
vysokoenergetická tlaková akustická vlna (rázová/šoková vlna – angl.  Acustic/shock wave). Tato je terapeutem pomocí aplikátoru se specificky modifikovanou koncovkou přenášena do cílových tkání různé struktury a hloubky.
Cílem aplikace RSWT je nastimulovat metabolické, reparační a regenerační procesy v dysfunkční či poškozené tkáni, dosáhnout lokální hyperemie a zrychleného procesu hojení.
Rázová vlna je vytvářena v závislosti na použitém systému MASTERPULS MP100 jako typ radiální.
Aplikátory: R15, D20-S, DI- 15, D20T- Gold
                     + STORZ V-Actor
aplikátory  (k hloubkové vibrační terapii)

SALUS TALENT / vysokoidukční magnetoterapie (do 2,5 Tesla)

Přístroj k aplikaci vysokoindukčního, nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole.
Tato progresivní terapie je určena pro bolestivé stavy pohybovéhoaparátu,úrazové,
degenerativní i funkční etiologie.
Pilotní studie klinických zkoušek, provedená v ČR v roce 2011, popisuje u většiny testovaných
pacientů - s převážně strukturálními poruchami na pohybovém aparátu - výrazný, časný a
dlouhotrvající analgetický účinek.
Vysokoindukční magnetoterapii nabízí v současné době jen 5 pracovišť v ČR, včetně našeho.

BTL 5000 LASER 5110 / Laseroterapie (třída laseru III. B)

Konvergentní  infračervený paprsek ze sondy o výkonu 830 nm/400 mW
Umožňuje ozáření různých typů struktur pohybového aparátu
(šlachy, úponové lokality, svalová bříška a spoušťové body ve svalech, klouby, burzy
a jiné exponované tkáně).
Divergentní červený paprsek ze sondy o výkonu 685 nm/50 mW
Využíváme zejména k ozařování čerstvých pooperačních jizev a
k podpoře nekomplikovaného hojení vrstev tkáně.

BTL 5000 PULS  / Elektroterapie

Elektroléčebný přístroj nejvyšší třídy s kompletním spektrem
nízkofrekvenčních i středněfrekvenčních proudů a jejich modifikací
.
Umožňuje kromě terapie rovněž elektrodiagnostiku u neurologických poruch,
propojení ke kombinované terapii (např. s ultrazvukem).
Je konfigurován a dovybaven plošnými i bodovými elektrodami ke stimulační
elektroterapii  (elektrogymnastikou a selektivní elektrostimulací) .

BTL VAC / Vakuová jednotka

Umožňuje aplikaci veškeré elektroterapie přes vakuové          elektrody.                

BTL 5000 SONO / Ultrazvuk

Vyspělý terapeutický ultrazvuk, vybavený
dvěma multifrekvenčními hlavicemi (1MHz / 3MHz)
o ploše 1cm2 a 4cm2
, s vestavěnou vizuální kontrolou kontaktu.
Komplet umožňuje terapii pulzním i kontinuálním ultrazvukem v povrchnějších i hlubokých
vrstvách  tkáňových struktur, s bezpečnou nehomogenitou paprsku (BNR) menší než 5.

BTL 5000 MAGNET  / Magnetoterapie

Umožňuje terapii pulzním i kontinuálním magnetickým polem
a různými kombinacemi obou modulací k dosažení požadovaného účinku.
Modulace pulzů je volitelná v typech:
burst, lichoběžníková vlna, sinusová vlna, symetrická vlna.
Aplikátory nové generace BTL (SOLENOID 30cm, Double Disc a Linear)
jsou vybaveny technologií FMFtm,  pro přesné cílení magnetického pole a
generátorem stacionárního magnetického pole.

< zpátky

Menu v hlavičce stránek


Statistika návštěvnosti stránek

  • online návštěvníků:
  • celkem návštěvníků:

Specializovaná zdravotní péče v oborech:

fyzioterapie ortopedie

Patička a copyright