placené výkony a doplňky terapie

Vážení klienti,
některé výkony, které jsou na našem pracovišti k dispozici, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění,
ale platí je klient přímo.Bližší informace  o smyslu, účincích, specifickém přínosu a případných rizicích
konkrétního postupu Vám podá fyzioterapeut před zamýšlenou aplikací.
Dále si u nás klienti po skončení své fyzioterapie mohou zaplatit preventivní cvičení a stabilizační trénink
s fyzioterapeutem.

Níže najdete přehled výkonů za přímou úhradu  a orientační informace o cenách:


 

Laseroterapie z přístroje BTL 5000 LASER 5110 (třída laseru III. B)

Cena:    10 Kč / 1 započatá minuta ozařování
(cena jednoho ošetření infračerveným laserem  se pohybuje nejčastěji v rozmezí 30 – 60 Kč,
ozařování jizev čeveným paprskem je pak vždy delší, v závislosti na velikosti ošetřované lokality )

Konvergentní  infračervený paprsek ze sondy o výkonu 830 nm/400 mW
Umožňuje ozáření různých typů struktur pohybového aparátu
(šlachy, úponové lokality, svalová bříška a spoušťové body ve svalech, klouby, burzy a jiné exponované tkáně).
Divergentní červený paprsek ze sondy o výkonu 685 nm/50 mW
Využíváme zejména k ozařování čerstvých pooperačních jizev, k podpoře nekomplikovaného hojení vrstev tkáně
a k ozařování defektů  vzniklých v důsledku traumatizace kožního krytu.

Laseroterapii provádíme obvykle v sériích 7 -10 aplikací do jedné lokality.


 

Terapie RSWT (rázová vlna z přístroje STORZ MASTERPULS MP100)

Cena:    100 Kč / 1000 rázů (úderů)
             100 Kč / + použití  V-Actoru v rámci terapie
(cena jednoho ošetření rázovou vlnou se pohybuje nejčastěji v rozmezí 400 – 700 Kč)

Principem této poměrně agresivní fyzikální metody (ze skupiny mechanoterapií ) je přístrojem vytvářená vysokoenergetická tlaková akustická vlna  (rázová/šoková vlna – angl.  Acustic/shock wave), která je terapeutem pomocí aplikátoru se specificky modifikovanou koncovkou přenášena do tkání různé struktury a hloubky.
Cílem aplikace RSWT je nastimulovat metabolické, reparační a regenerační procesy v dysfunkční či poškozené tkáni, dosáhnout lokální hyperemie a zrychleného procesu hojení.
Rázová vlna je vytvářena v závislosti na použitém systému MASTERPULS MP100 jako typ radiální ( RSWT ). 
Aplikátory: R15, D20-S, DI-15, D20T-Gold   + aplikátory STORZ V-Actor (k hloubkové vibrační terapii)

Upozornění:
Ošetření rázovou vlnou provádíme  v sériích 1 – 3 – 5 aplikací, v intervalu 5 – 7 – 10 dnů.
Po ukončení celé série provedeme další aplikaci do téže lokality za minimálně 12 týdnů až 4 měsíce,
na základě nové indikace lékařem.


 

Manuální lymfodrenáž

Cena:    500 Kč / do 60 minut terapie
             700 Kč / do 90 minut terapie

Manuální lymfodrenáž je vysoce specializovaný terapeutický výkon, který je u nás prováděn výhradně fyzioterapeutem
s certifikovaným kurzem. Jde o soustavu speciálních hmatů o určitém tlaku, které odvádí z tkání zmnožený tkáňový
mok a navrací jej do krevního řečiště.

Upozornění:
Manuální lymfodrenáž na našem pracovišti provádíme pouze klientům, kteří se u nás léčí po
úrazech a operacích pohybového aparátu, je-li opodstatněná, v rámci komplexní fyzioterapie.
Nenabízíme tento výkon komerčně - samostatně např. z kosmetických důvodů, jako terapii
celulitidy…. apod.


 

Individuální stabilizační trénink,
preventivní a korekční cvičení s fyzioterapeutem

Cena:      300 Kč / 30 minut
               500 Kč / 60 minut

Klienti po operacích a úrazech, kteří se u nás léčili, mohou po ukončení  zdravotní péče docházet dále na 
cvičení v rámci prevence dalšího poranění, či obnovy zranění původního (tzv. sekundární a terciální prevence).
Takto realizované individuální lekce si klient uhradí sám, po předchozí  domluvě s fyzioterapeutem a
nepotřebuje k nim předpis lékaře.


 

Samostatné cvičení na trenažerech

Cena:      40 Kč / 20 minut

Klienti mohou samostatně využít k tréninku rotoped, běžecký a veslařský trenažer...po domluvě s personálem
v provozních hodinách NZZ

 

< zpátky

Menu v hlavičce stránek


Statistika návštěvnosti stránek

  • online návštěvníků:
  • celkem návštěvníků:

Specializovaná zdravotní péče v oborech:

fyzioterapie ortopedie

Patička a copyright